Avkolonisering och ockupation

Söder om Marocko i norra Sahara ligger Västsahara, tidigare kallat spanska Sahara. Landet gränsar mot Algeriet och Mauretanien. Enligt Förenta Nationerna, FN, är detta ett icke självstyrande område och det skall avkoloniseras.

Avkolonisering och ockupation

1973 bildades en befrielserörelse med yttersta syfte att befria landområdet från den spanska kolonialismen. Befrielserörelsen hette Front Polisario och agerade mot Spanien då de inte följde FN:s upprepade krav på att landområdet skulle avkoloniseras. Västsahara har sedan 1975 ockuperats av Marocko. Detta till följd av att de lämnat in ett anspråk på landområdet till den internationella domstolen i Haag och där fått avslag. Det finns idag inget land som erkänner Marockos rätt till Västsahara.

Republiken utropas


SADR, Sahariska Arabiska Demokratiska Republiken, eller den i folkmun kallade Västsahariska republiken, utropades när de sista spanska trupperna lämnade området den 27 februari 1976. Sedan dess har över 80 stater erkänt Västsahara, dock inget EU-land. Efterhand har dock drygt hälften av dessa tagit tillbaka sina erkännanden. Som ett led i avkoloniseringen skulle FN ha hållit en folkomröstning avseende Västsaharas självständighet men Marocko har aktivt motarbetat denna. Marocko har sedan 2004 helt motsatt sig ett Västsahara som självständigt land. Större delen av Västsaharas befolkning lever idag i Algeriets flyktingläger och har så gjort sedan de ockuperades 1975.

Geografi, klimat och miljö


Stora delar av Västsahara består av, en till synes, ogästvänlig miljö. Stora sanddyner och berg i kombination med en platt och stenig öken. Tidigare har delar av ytan varit havsbotten och därför är den täckt av fossiler. Det finns väldigt lite växtlighet och det lilla som finns består till största delen av små tåliga träd och buskar. När det sällsynta regnet kommer sprids dessa vilket har en positiv inverkan på miljön. Djurlivet är även det mycket sparsamt och består mestadels av fåglar och mindre djur. Klimatet är mycket torrt och regnet är oftast mycket långt borta. Kalla vindar som blåser in från havet ger dimma och rejält med dagg. Sandstormar är mycket vanliga och den så kallade Harmattan-vinden blåser 60 procent av tiden. De största problemen i miljön är naturligtvis bristen på färskvatten och fruktbara ytor att odla på. Illavarslande är också rapporterna som visar på att Västsaharas vatten utfiskas i mycket snabb takt av marockanska och europeiska fiskare. Den elektricitet som tillverkas i Västsahara kommer uteslutande från fossila bränslen. Stora landområden är helt oframkomliga på grund av oexploderad ammunition, landminor och multipelbomber som blivit kvar efter kriget som också kan finnas i den mur som Marockanerna delat landet med.

Outnyttjade naturtillgångar


Det finns stora naturtillgångar i Västsahara i form av uran, fosfat, järn och koppar. Det är dock bara fosfatet som bryts idag. Utanför kusten finns stora fiskebankar med mycket fisk och det är en av landets största inkomstkällor tillsammans med nomadernas djur och fosfatbrytningen. Vinsten som kommer utav allt detta hamnar dock hos marockanerna som ockuperar landet. Den mesta av maten som konsumeras i landet måste importeras till följd av den ringa spannmåls-, grönsaks- och köttproduktionen. Alla ekonomiska aktiviteter såsom import och export av varor samt övrig handel står under total kontroll av den marockanska regeringen. Trots detta är såväl levnadsstandard som medelinkomst väsentligt lägre i Västsahara än i Marocko.

Outnyttjade naturtillgångar