Kluven politisk vilja

Huruvida Sverige ska erkänna Västsahara som en självständig stat har alltid varit en omtvistad och kontroversiell fråga. Ett exempel på detta är när Alliansen regerade.

Kluven politisk vilja

Under den mandatperioden lyckades oppositionen köra över alliansen och skaffa en majoritet för erkännandet av Västsahara.  Alliansregeringen vägrade dock att fullfölja riksdagsbeslutet. När socialdemokraterna tillsammans med miljöpartiet tog makten 2014 väntades därför ett erkännande komma. Framförallt eftersom att erkännandet av Palestina var bland det första Stefan Löfvéns regering drev igenom. En skillnad här är att det verkligen fanns en parlamentarisk majoritet för ett eventuellt erkännande av Västsahara.

Kritik från Marocko


Det som hände efter att Socialdemokraterna i Sverige erkänt Palestina var att den Marockanska regimen ökade sin kritik mot Sverige i syfte att störa ett eventuellt erkännande av Västsahara. Flera olika politiska delegationer besökte Sverige med uppdrag att pressa de svenska politikerna. Utöver det så försökte marockanska myndigheter sig på en störande handelsblockad mot Sverige, något man delvis lyckades med. Marocko har av hävd varit en mycket viktig handelspartner till Sverige men i och med detta stoppades nyetableringen av IKEA-varuhus i Marocko. Planen var att IKEA-koncernen skulle etablera inte mindre än fem IKEA-varuhus i landet.

Inget erkännande


Dåvarande utrikesministern Wallström gav i uppdrag att utreda Sveriges politiska ställning gentemot Västsahara. Den utredningen resulterade inte i något konkret. Ett erkännande av Västsahara som självständig stat genomfördes inte. Anledningen torde ha varit att regeringen menade att Västsahara inte fyller de kriterier som krävs för att erkännas som självständig, Det vill säga en fast befolkning, ett klart avgränsat landområde och en regering som kontrollerar territoriet. Det fanns troligen flera underliggande orsaker till varför erkännandet av Västsahara som självständig stat uteblev. I och med att den rödgröna regeringen redan befunnit sig i konflikt med både Israel och Saudiarabien skulle det ha blivit mer kostsamt att hamna i en större konflikt med ett så pass viktigt land som Marocko. Dessutom är och var Marocko ett mycket viktigt land i arabvärlden, av vilka Sverige var beroende för att erhålla en mycket efterlängtad plats i FN:s säkerhetsråd. Den sista, men inte minst betydelsefulla, anledningen var att få fart på den ansträngda handeln mellan Sverige och Marocko.

Kritik och politiskt tryck


Socialdemokraterna fick kritik från experter inom folkrätt som menade att kriterierna för ett självstyre och en självständig stat verkligen var uppfyllda. Inom Socialdemokraterna fanns även ett stort tryck på att få fram ett erkännande. Det fanns ett kongressbeslut och hos både ungdomsförbundet, SSU, och hos Palmecentret har det funnits ett starkt engagemang för såväl Västsahara som Polisario. Under hela mandatperioden 2014–2018 lyste erkännandet av Västsahara med sin frånvaro. Man hade räknat med att ett erkännande skulle komma men såväl Socialdemokraterna som Miljöpartiet hade ändrat åsikt i denna fråga. Man anser i stället att FN ska jobba hårdare på en lösning av konflikten. Hur Sveriges ställning till erkännande av Västsahara som en självständig stat kommer att vara efter det parlamentariska läge som råder nu under hösten 2018 ligger höljt i dunkel. En kvalificerad gissning är att det inte kommer att vara ett prioriterat ärende med tanke på den politiska oron och oredan. En ny svensk regering kommer troligtvis att bestå av en koalition mellan de stora blocken och den politiska viljan avseende Västsahara drar således åt olika håll.

Kritik och politiskt tryck