I tre afrikanska länder, Swaziland, Etiopien och Sydafrika, stöttar Svenska kyrkan lokala organisationer som arbetar med uppsökande Barn- och mödrahälsovård enligt det de kallar mentormammamodellen.

Svenska kyrkan hjälper i Afrika del 1

Mentormammorna är kvinnor som under olika, svåra omständigheter ändå har klarat att uppfostra friska barn. De får chansen att hjälpa andra genom att utbildas till uppsökande hälsorådgivare.

Philani

Modellen har tagits fram av Svenska kyrkans partnerorganisation i Sydafrika, Philani, och används nu även av myndigheterna där.Metoden för att lyckas nå marginaliserade kvinnor utan tillgång till hälsovård och socialt stöd är framgångsrik i att minska barnadödligheten.

Mentormammorna i de tre länderna i Afrika gör under ett år cirka 300.000 hembesök. På det sättet har de kunnat stötta 13.000 gravida kvinnor under graviditeten och efteråt genom sin uppsökande mödra- och barnahälsovård. En av mentormammorna från Siphilile, mammahjälpen i Swaziland, berättade under en föreläsning:”Att vara kvinna här i Afrika innebär ett stort ansvar, oavsett om du är gift eller singel. Är man dessutom både fattig och ensamstående så är det väldigt svårt att kunna fostra ett barn och att ta hand om ett eller flera barn. Därför, när vi går ut som mentormammor i olika områden så träffar vi bland våra klienter samma typ av utmaningar som vi själva har eller har haft i våra egna hem.”

Konferens för mentormammor

För något år sedan möttes mentormammorna på en konferens vid Zithulele sjukhus i Östra Kapprovinsen där Philanis har sitt nya träningscenter.För många av mentormammorna var det första gången de reste så långt och med flygplan. I utvärderingssamtalet kunde flera berättade om jämförelser de gjord emellan de tre länderna Swaziland, Sydafrika och Etiopien och hur de på det sättet fått en ny syn på sina egna klienters förhållande kring hälsa men också sociala tryggheten.Även om mentorsmammorna har samma arbetsuppgifter och erfarenheter kring att hjälpa utsatta så lever de också under väldigt olika politiska system.

Sydafrika till exempel, som ska vara det nya demokratiska, är fortfarande ett av de mest ojämlika länderna i världen. Man har dock ett månatligt bidrag till barn som ligger på 360 rand.Något liknande saknades helt i både Swaziland och Etiopien, där får kvinnorna ibland fortfarande betala för barnsjukvård och sjukhusvård. Där finns de som helt enkelt inte ens har råd att köpa tvål eller toapapper och då är det förstås heller inte lätt att ta hand om barn.

HIV sprider sig

En annan het fråga på konferensen var den höga hiv-prevalensen i Swaziland och Sydafrika, vilket den etiopiska mentormammorna inte ställdes inför på samma sätt.Särskilt bland unga kvinnor ökar antalet nyinfekterade och mammorna diskuterade detta ämne och funderade kring orsaker. Att ha flera parallella sexpartners, skadliga sexvanor där kvinnan inte görs fuktig nog så att sår lätt uppstår men även det sexuella våldet sades bidra.

HIV sprider sig

Philanis arbete startade 2002 och deras metod diskuterades under konferensen. Det gavs många exempel på hur metoden räddat liv samt skapat helt andra förutsättningar för trygghet, hälsa och utbildning för såväl barn som mammor.