Försvarsmaktens huvuduppgift är att skydda Sverige och försvara vårt lands frihet. Utöver detta hjälper svenska officerare och soldater till i länder som drabbats av krig och andra konflikter.

Svenska Försvarsmakten på plats i Västsahara

Idag finns ungefär 400 svenska män och kvinnor ute i internationellt arbete, i fredens tjänst. Svenska Försvarsmakten hjälper till att skapa fred och stabilitet på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Den svenska ståndpunkten är att vi vill vara med och aktivt arbeta för en bättre värld, ett tryggare samhälle och en hållbar fred. Sverige vill inte vara passiva och titta på om vi har en möjlighet att ingripa. Sverige vill vara med att dämpa oron i världen så att den inte sprider sig från orosområden till närliggande länder. Genom detta arbete bidrar vi till att en stabilitet och ett lugn infinner sig även i vårt område. Genom att visa att svenska soldater, officerare och svensk materiel håller hög standard avskräcker en eventuell angripare. Sverige samarbetar naturligtvis med såväl EU som FN och deltar endast i militära operationer som legitimerats och sanktionerats av FN.

Svenskar i Västsahara


Från slutet av juni 2017 har Försvarsmakten fyra anställda vid en insats i Västsahara. Sedan konflikten startade har svensk personal verkat i området under flera olika tidsperioder. Den pågående FN-missionen i Västsahara är en av världens äldsta. I nordöstra delen av Afrika ligger Västsahara, omgivet av Algeriet, Marocko och Mauretanien. Fram till 1976 kontrollerade Spanien området men efter en lång och väpnad konflikt med motståndsorganisationen Frente Polisario lämnade spanjorerna området. Mauretanien och Marocko invaderade då Västsahara och Polisario tog upp gerillakriget mot dem. Organisationerna FN och Organization African Unity (OAU, numera AU) har förhandlat med parterna sedan slutet av 1970-talet och 1990 accepterade dessa ett eldupphör. 1991 bildades FN-missionen MINURSO (Mission des Nations Unies pour l´Organsation d´un Référendum au Sahara Occidenta) för att skapa stabilitet i området. Arbetet består av att minska den marockanska truppnärvaron, att övervaka att de stridande parterna håller sig inom de av FN förutbestämda gränserna och övervakning av krigsfångars utväxling och frisläppande. Vidare skall MINURSO verka för att demokratiska val skall kunna hållas i området. Man har sedan början av 1990-talet arbetat med att få igenom allmänna val men de har hela tiden skjutits upp på grund av att de olika parterna inte kunnat komma överens. I Västsahara finns stora områden med mycket gamla mineringar och oexploderad ammunition. 1998 beordrades en minröjning i Västsahara som skulle möjliggöra framtida förläggningsbaser för FN-styrkor som sätts in för att övervaka flyktingars återvändande. Lotten att minröja föll på svenska trupper och det gjordes med stor framgång. Att parterna sedan inte kom närmare varandra är en annan historia.

Insatsen


Under perioden maj 1998 till januari 1999 tjänstgjorde en svensk trupp på 85 man. Dessa sysslade i huvudsak med minröjning. 5 stabsofficerare förde det administrativa arbetet vidare när truppen åkt hem. Den största uniformerade styrkan som samtidigt tjänstgjort i Västsahara sedan 1991 är 240 militära observatörer, 48 med militär sjukvårdsbakgrund och 64 poliser. Totalt har 13 personer som deltagit i MINURSO-missionen omkommit, ingen av dessa har varit svenskar.  

Insatsen