Eftersom den afrikanska kontinenten är en stor landmassa så finns det naturligtvis många olika språk som talas. Afrika inklusive öar är 30 244 050 km².

Det finns ungefär 100 språk som används av många olika folkgrupper. Det uppskattas vara cirka 2000 olika språk som används i olika afrikanska samhällen. De flesta afrikanska länder är flerspråkiga med ett eller några särskilt språk som är utsatt för officiellt regerings bruk. Till exempel i Kenya är engelska och swahili officiella språk även om det också finns många andra språk såsom kikuyu och massaj språket, också kände som maa. Dessutom används olika europeiska språk såsom engelska, franska och portugisiska i många länder. Ett stort land som Nigeria kan ha flera olika folkgrupper med vart sitt eget språk och i Sydafrika finns det 11 olika officiella språk.

Inhemska språk

De viktigaste språkfamiljerna på den afrikanska kontinenten är Afroasiatisk, Niger-Kongo, Nilo-Saharan och Khoisan. Afroasiatiska språket finns främst i norra Nigeria, Somalia och i de nordafrikanska länderna i Tunisien, Marocko och Algeriet, Afroasiatiska är den afrikanska språkfamiljen med det skriftliga ordets längsta historia. Människor talar inte längre forntida egyptiska som i faraonernas tid. Men dess ättling, koptiske, används fortfarande i kyrkliga liturgin i Egypten.

Inhemska språk
Inhemska språk

Niger-Kongos språkfamilj är den största språkfamiljen på jorden. Dess språk används över de flesta av kontinenten och inkluderar de mest använda språken som swahili (även känd som kiswahili), igbo, hausa, amhariska, yoruba och fula. Nilo-Saharan språkfamilj inkluderar språk som används i östafrikanska länder som Tchad, Uganda, Kenya, Tanzania och Sudan. Nilotic hänvisar till språk som talas i och runt Nil regionen i Afrika. Några av de mest kända är massaj, dholuo och dinka.

Khoisan språkfamilj talas primärt i den södra delen av kontinenten. Detta är förmodligen den äldsta språkfamiljen i Afrika även om den inte är allmänt talade i modern tid. Språk i khoisan språkfamilj använder så kallade klickspråk. De är några av de mest komplexa språken på jorden. Men det finns andra språk som inte är khoisan som också använder klickspråk. Några av dessa är swazi, xhosa och zulu. Forskare tror att de bantutalande folken antog delar av klickspråk från sina khoisan talande grannar.

Andra språk i Afrika

Men några av de mest använda språken i Afrika har sitt ursprung utanför kontinenten. Dessa är arabiska, engelska, franska och portugisiska. Arabiska handelskaravaner rest i Nordafrika under många år. Dessa handelsvägar sträckte sig från Asien till västra Afrika och handelsman tog med sig nya språk och idéer samt varor. Men även om arabiska har använts sedan antiken, från ett historiskt perspektiv var introduktionen av europeiska språk relativt nyligen. Engelska, franska och portugisiska ingår i denna kategori och är rester av slavhandeln och kolonialismen. Till exempel beror förekomsten av engelska, afrikaans, hindi och urdu i delar av Sydafrika på flera hundra års kolonialism. Södra Afrika koloniserades först av holländarna och senare av britterna. Britterna förde arbetare från Indien till södra Afrika samtidigt som de underkuvade människorna som redan bodde i södra Afrika. Av liknande skäl talas franska i 18 afrikanska länder och talas fortfarande av övre klasserna i Egypten, Tunisien, Algeriet och Marocko.