Ordet “slav” kommer från det bysantinska Grekland “sklabos”, ett namn som ges till det slaviska folket. Vikingarna fångade vanligtvis slavar och sålde dem vidare till romarna som slavar. Begreppet går från cirka 580 DH från det latinska ordet “servus” som användes vid den tiden för att beteckna alla typer av tjänare oavsett om de var slavade eller inte. Fram till 1800-talet begränsade Storbritannien och de andra europeiska makterna sina imperialistiska ambitioner i Afrika till de kustpunkter från vilka de kunde utöva sitt ekonomiska och militära inflytande. När det gäller Storbritannien, på den västafrikanska kusten, koncentrerades engelska affärer kring lönsam slavhandel.

Från det sextonde till det nittonde århundradet beräknas européerna transportera mer än 11 miljoner slavar från den västafrikanska kusten. Mellan 1562 och 1807, när slavhandeln (kallad fördraget) avskaffades, transporterade bara brittiska fartyg nästan 3 miljoner slavar till Amerika. Men trots att européerna är involverade i olika delar av Afrika, är bara 10% av kontinenten under europeisk direkt kontroll, inklusive Algeriet, den franska kolonin, Kap- och Natal-kolonierna i England och Angola som ägs av portugisiska. Men tre decennier senare, år 1900, ägde européer nästan 10 miljoner km2 inom kolonierna. Då kontrollerades Afrika av 90% av de europeiska länderna. Slaveri började officiellt i Virginia år 1654 när Anthony Johnson, en mörkhyad man, lyckades övertyga domstolen om att hans (också mörkhyade) tjänare, John Casor, är hans hela livet.

Johnson själv fördes till Virginia några år tidigare som tjänare (efter en skuld han hade och inte kunde betala). Ovan är den handling som han “försvann” på grund av skulden Johnson lyckades samla in pengarna som behövdes för att betala sin skuld, både till sig själv och sin fru. Domstolen utsåg till Johnsons fördel och skapade således officiellt slaveri i Virginia för första gången. Under tiden blev Johnson mycket rik och började importera slavar, hans egna “svarta” människor från Afrika, slavar för vilka han garanterade 250 tunnland (vid den tiden måste alla som importerade en slav garantera 50 tunnland / slav). Detta slutade med att hans land och egendom konfiskerades och gavs till en vit man på grund av att Johnson “var en svart man och därför en utlänning”.

Slaveri på senare tid

Strax före hans död, i maj 1873, hade den berömda utforskaren och missionären David Livingstone begärt en världs korståg för att eliminera den arabiska slavhandeln i Östra Afrika. Och för den sanna befrielsen av Afrika, trodde Livingstone, var det nödvändigt att införa de tre “Cs” på denna kontinent: handel, kristendom och civilisation. Under den andra delen av det artonde århundradet började slaveri lätt försvinna från USA efter att jordbrukare som ägde plantagen började behöva mindre och mindre manuellt arbete. Många slavägare släppte dem och man trodde att slaveriet skulle försvinna och att saker har förändrats. År 1793 uppfann Eli Whitney bomullsfettmaskinen (en anordning för bearbetning av rå bomull). Denna uppfinning innebar att en man kunde bearbeta upp till 50 gånger mer bomull per dag än tidigare. Detta har lett till en ökning av antalet bomullsgrödor och slaveri har börjat vara “på dagordningen” eftersom allt mer arbete behövs i denna växande bomullstygsindustri. So-rummet ger en mycket bra insikt i slaveriet i Afrika samt triangelhandel som har pågått i flera hundra år. Idag har slaveriet minskat kolossalt  mycket dock kan det fortfarande förekomma.

Slaveri på senare tid
Slaveri på senare tid