Oetiska investeringar

AP-fonderna investerar årligen ungefär 1 800 miljarder kronor av det svenska folkets pensionspengar.

Oetiska investeringar

Pengarna investeras i företag som inte har några som helst skrupler avseende rättvisa, miljö och mänskliga rättigheter. Det här handlar inte om några små missar utan det sker regelbundet. Genom #shysstapensioner har vi alla en möjlighet att påverka regelverken som styr investeringarna. Att de mänskliga rättigheterna följs borde vara en självklarhet när svenska statliga myndigheter gör sina investeringsplaner men så är det tyvärr inte idag. Redan 2016 fick Sverige motta hård kritik från FN avseende statens brist på kontroll avseende AP-fondernas investeringar.

Investeringar i Marocko


AP-fonderna investerar i företag som bryter mot internationell rätt. Exempel på det är de företag som utvinner naturresurser på ockuperat land. Här har AP-fonderna agerat riktigt när man svartlistat företag som bryter fosfor i det ockuperade Västsahara. Svartlistningen har försvarats med att de bryter mot internationella konventioner. Däremot har de valt att investera i Siemens och Enel, två företag som i strid med internationell rätt utvecklar och bygger ut vindkraft i det ockuperade Västsahara. Dessa två företag har ett samarbete med ett lokalt elföretag som ägs av den marockanske kungen vilket har lett till att de vunnit anbud på att bygga upp sin verksamhet inom energiförsörjning på ockuperat västsahariskt land. Den här energin exporteras sedan till Marocko vilket gör att kungens koppling till det ockuperade området stärkts, något som FN menar kan fördröja fredsprocessen. Enel och Siemens bidrar på det sättet till att fredsprocessen går långsammare och att ockupationen får fortgå. Den marockanska fosfatproduktionen använder sig till 95% av energi som levereras av Siemens. Även Continental och Atlas Copco exporterar utrustning till den olagliga fosfatproduktionen.

Pensionspengar i brott mot folkrätt


Första-, andra-, fjärde- och sjunde AP-fonden har obligationer i nämnda företag som överskrider ett värde av 11,8 miljarder kronor. Den andra AP-fonden har investerat i marockanska statsobligationer, summan är förvisso bara på 1,9 miljoner men det är illa nog. Eftersom att Västsahara ockuperas av Marocko räknas det per definition, av FN, som ett icke självstyrande territorium. En EU-dom från 2016 avseende ett handelsavtal visar att Marocko inte kan använda sig av naturresurser och varor i handel med EU. Det enda sättet att handla med Västsahara är att inhämta samtycke från Västsaharas folk. Den slutsatsen drogs även under 2018 i en EU-dom som rörde fiske. Frågor har skickats till Siemens om huruvida de har inhämtat samtycke från det västsahariska folket men företaget har valt att inte kommentera frågan.

Du kan påverka


Efter en mycket lång process rörande regler och gamla lagar presenterade regeringen år 2017 ett nytt lagförslag. Förslaget innehöll avsevärda förbättringar mot det gamla regelverket. Det förslaget hade naturligtvis även en hel del brister. Därför har de organisationer som ligger bakom #shysstapensioner gett ett remissvar tillsammans med ytterligare ett tiotal organisationer. Detta remissvar innehöll mycket tydliga och konkreta förslag på hur det ska se ut för att Sverige ska följa sina åtaganden och att inga oetiska investeringar sker med pensionspengarna. #Shysstapensioner fortsätter sin lobbyverksamhet mot regeringen och pensionsgruppen för att få igenom sin remiss till 100%. På webbsidan shysstapensioner.se kan du skriva under ett upprop mot regeringen så att AP-fonderna får nya regler att förhålla sig till.

Du kan påverka