I Mellanöstern råder stora oroligheter med maktkamper och konflikter i säkerhetsintressen.

Problem i Mellanöstern

Iran och Saudiarabien är två exempel på tumultartade länder med intressekonflikter som till och med är våldsamma, till skillnad mot konflikter mellan andra fredliga länder. En stor orsak till denna våldsamhet är naturligtvis dessa länders krigsbenägenhet. Modern teoribildning menar att Mellanösterns krigsbenägenhet grundar sig på en underliggande obalans, nationer och stater emellan. Det som menas med obalans är att folkgrupper av olika slag inte identifierar sig med landet de lever i utan ser mer till sin etnicitet eller religion. Syrien är ett ypperligt exempel på detta där det saknas en stark och enande syrisk nationalism vilket har gjort att druser, kurder, kristna, alawiter och andra får leva i misär inom samma stat. Mellanöstern har en särskilt låg balans mellan dessa folkgrupper och statsgränser och problemet ligger inte i mångfalden av folkgrupper utan i att folk med olika identiteter och tycken om territoriella anspråk måste leva inom samma gränser.

Mellanösternkonflikten

De mest uppmärksammade militära och politiska konflikterna i världen utspelar sig just i Mellanöstern och man kallar dem gemensamt för Mellanösternkonflikten.

  • Israel-Palestinakonflikten och en rad andra krig mellan arabstater och Israel – Denna konflikt syftar till motsättningarna mellan de palestinska araberna och Israel. Bakgrunden till denna konflikt är den arabiska nationalismen och den sionistiska rörelsen, men största anledningen var Israels grundande år 1948. När Israel utropades som stat förklarades det omedelbart krig av grannländerna Irak, Egypten, Libanon, Jordanien och Syrien och de gick till anfall. Men Israel lyckades vinna och blev dessutom större än någonsin. Det här kriget kallade man även Självständighetskriget och det gjorde att ca 700 000 palestinier tvingades att lämna hela sitt liv och sina hem i Israel.
  • Konflikten mellan Syrien och Libanon – Detta handlar om motsättningarna som finns mellan Syrien och Libanon.
  • Kriget mot terrorismen – Detta var en militärisk kampanj i Irak som genomfördes med en invasion av flera länder, med Storbritannien och USA i spetsen med början den 20 mars och slut den 18 december 2011.
  • Ockupationen mot Irak – Eftersom Saddam Hussein och hans söner inte lämnade Irak inom tidsfristen den 20 mars år 2003, attackerade specialstyrkor från det australienska flygvapnet Irak och även USA:s dåvarande president George W. Bush meddelade att en attack mot mål i Irak var beordrad.
  • Arabiska våren – År 2010 inleddes på Arabiska halvön och i arabiska länder en serie protestyttringar där det var krav på regimbyten, regeringsavgångar och demokratiska reformer.
  • Iranska revolutionen – Under år 1978 0ch år 1979 störtades och ersattes Irans monark Mohammed Reza Pahlavi med en islamistisk regim med en religiös ledare. Detta gjorde att Iran gick raskt till att bli en auktoritär islamisk republik från att ha varit en sekulär konstitutionell monarki.
  • Kurdistanfrågan – Detta handlar om motsättningarna mellan muslimer i Syrien, Irak, Iran och Turkiet och kurder.

Mellanöstern plågas som synes ständigt av konflikter, maktkamper bakom kulisserna och blodiga krig och detta har alltså sin grund i krigen mellan Iran och Saudiarabien. Den nutida situationen är som sådan att Ryssland och USA dras allt längre in i maktspelet.