I landet Afrika finns många svåra problem. Det värsta problemet är svälten som ökat från 169 till 206 miljoner undernärda under det senaste decenniet. Det afrikanska jordbruket är i kris och maten räcker inte till alla på grund av konflikter och krig. Torka är också ett stort problem. Krigen och konflikterna bär ett större ansvar än vad torka gör.

Mer än 200 miljoner går alltid hungriga i Afrika. Makthavarna tycker inte att det är lönsamt att investera i jordbrukssektorn här och afrikanska regimer tänker bara på hur dom ska få större makt, inte att hjälpa sitt folk. Så länge dom som bor i städerna är nöjda så struntar man i människorna som bor på landsbygden. Alla konflikter och krig resulterar i att det blir fler och fler flyktingar som flyr bort från sina hem. År 2004 hade det genomförts 186 militärkupper och 26 stora krig i Afrika under en 50-årsperiod. Då fungerar det inte för bönderna att kunna odla ifred så att deras familjer fick mat.Ett annat mycket stort problem är HIV/AIDS. Speciellt i södra Afrika där det finns 30 procent sexuellt aktiva vuxna som är HIV-positiva. När en familj drabbas av AIDS så minskar livsmedelsproduktionen med 60 procent. Fruktansvärda siffror. Befolkningen har ökat söder om Sahara de senaste 30 åren mer än i någon annan region i hela världen. Det spelar ingen roll att flera miljoner har dött i AIDS. Folket kommer ändå. Mellan år 1975 till år 2005 har afrikas befolkning fördubblats med från att först vara 335 miljoner till att bli 751 miljoner och det bara stiger med 2,2 procent varje år. Detta har lett till att de familjer som brukar jordbruk har fått stycka av sin jord gång på gång så att jordlotterna har blivit alldeles för små eller att familjer flyttat till jordbruk som är otjänliga och inte ger någon som helst skörd. Jorden är så eroderad och förstörd i de etiopiska högländerna att den aldrig mer kommer kunna användas till att ge tjänlig föda.

Det finns ingen gödning och de senaste 30 åren har det bara blivit mindre och mindre areal att odla på. För 50 år sedan var denna kontinent självförsörjande, men nu har den blivit en enormt stor livsmedelsimportör istället.

Människor blir “avtrubbade”

Det finns risk för att människor blir “avtrubbade” av allt elände, hunger och svältande barn, men svält beror på en riktig snedfördelning av tillgängliga resurser både nationellt och internationellt. De som har råd att köpa mat blir inte drabbade, utan det är bara de fattigaste som aldrig får tillräckligt att äta. Egentligen är svält ett brott som inte har någon utövare utpekad och de utsatta har inte ork att protestera. Det gavs ett löfte år 1996 på ett hunger-toppmöte att detta skulle rättas till, men det har långt ifrån infriats. Utvecklingen står tyvärr alldeles stilla i nuläget. Hungern ökar istället i synnerhet i Afrika.

Människor blir “avtrubbade”

Det är dags för världens ledare att göra något precis som de har lovat! Det finns idag en brist på 60 miljoner dollar för att föda hungrande i sju länder i södra Afrika och de är: Malawi, Lesotho, Namibia, Mocambique, Zambia, Swaziland och Zimbabwe.