I området Västsahara pågår en av världens äldsta konflikter. Spanska Sahara som den tidigare kolonin kallades för ockuperas idag av Marocko. Den västsahariska motståndsrörelsen Polisario har utropat landområdet till en självständig stat medan Förenta Nationerna, under en lång tid, har försökt genomföra en folkomröstning om statusen på nämnda område i framtiden. Även Mauretanien ockuperade delar av landområdet.

Konflikten i Västsahara

Oroligheter leder till massflykt


I slutet av 1800-talet koloniserades ett landområde i norra Sahara av spanjorerna, landet kom att kallas för Spanska Sahara. I början av 1970-talet beslutade FN om en resolution att området skulle avkoloniseras och när Spanien väl var på väg att dra sig tillbaka 1975 gick Marocko på offensiven och invaderade territoriet. Större delen av befolkningen flydde då till grannlandet Algeriet. Av den anledningen anklagas regimen i Algeriet för att aktivt göda ett uppror och en strävan efter självständighet hos västsaharierna. Polisario inledde 1973 en väpnad kamp för att nå självständighet i området och 1976 utropades SADR, Sahariska Arabiska Demokratiska Republiken som självständiga från Marocko. Flyktingarna som hamnade i Algeriet hamnade sedan i stora flyktingläger där Polisario senare rekryterade i princip alla män.

Fred med Mauretanien


Den västsahariska gerillan förde krig mot de Mauretanska ockupanterna genom att ständigt attackera deras fästen. Detta ledde till att de, under 1978–1979, drog sig ur området och slöt fred med motståndsrörelsen Polisario. Denna fred innebar ännu fler kränkningar av Marocko som även annekterade den södra delen. Marocko byggde även en befästningsvall av sand och sten som de minerade. Denna vall är idag över 2700 kilometer lång och syftar till att stänga ute Polisario från en stor del av det ockuperade området. På den östra sidan finns området som Polisario behärskar och det består ungefär av en fjärdedel av det totala landområdet. Området är ett, i princip, helt folktomt område som består av sten och öken. Polisarios bas, var från de agerar, är Algeriets flyktingläger.

Stilleståndsavtal och vapenvila


Kriget slutade 1991 i och genom att ett stilleståndsavtal slöts mellan Polisario och Marocko. En överenskommelse slöts om att FN skulle vara med och övervaka detta. I och med detta skulle medborgarna få välja mellan en integrering i Marocko och självständighet. Den här folkomröstningen har dock inte ägt rum, av flera anledningar men den främsta är att det tvistas om vem och vilka som ska ha rätt att delta i den. Majoriteten av de som bor i Västsahara idag är marockanska medborgare. Sedan 2004 säger Marocko absolut nej till självständighet för Västsahara och tillåter på sin höjd självstyre. Ockupationen som Marocko genomfört på Västsahara är inte godkänd eller sanktionerad av någon annan part över huvud taget. SADR däremot har erkänts av ett åttiotal länder inledningsvis, ungefär hälften av dessa har sedermera dragit tillbaka erkännandet.

Oroligheter


Mellan 2005 och dagens datum har konflikten vägt fram och tillbaka mellan parterna medan FN på flera sätt, och med flera olika medlare, försökt nå en lösning på konflikten. 2016 hamnade Marocko i en stor konflikt med FN på grund av att generalsekreteraren benämnt Marockos annektering som ockupation samtidigt som denne besökt flyktinglägren i Algeriet. Marocko anklagar FN för att vara partiska och beordrade civil FN-personal att lämna Västsahara. Under 2017 har FN med nya sändebud och förhandlare försökt att ta upp samtalen igen, världen hoppas på ett bättre resultat!

Oroligheter