Finländare från början

Human Rights Watch, HRW, kan beskrivas som de mänskliga rättigheternas väktare. Denna organisation föddes i Helsingfors 1978 och hette då Helsinki Watch.

Finländare från början

Syftet var att se hur regeringarna i dåvarande Sovjetunionen och östblocket följde de överenskommelser som träffats i samband med Helsingforskonferensen 1975. Organisationen har därefter växt rejält med Asia Watch, America Watch, Middle East Watch och finns idag samlat under ett och samma namn, Human Rights Watch med huvudkontor i New York och filialer i Bryssel, Hong Kong, London och Moskva. Idag finns ungefär 275 personer anställda. Deras bakgrund är ofta akademisk såsom journalister, jurister och läkare. De utreder fall i alla delar av världen och finansieras av privata donationer och finansiärer. De är helt politiskt obundna och tar inte emot pengar från regeringar. De har ett rykte om att vara omutbara och det ryktet vill de gärna spinna vidare på.

Sexuellt våld och förtryck


HRW presenterar varje år en rapport om kränkningar och brott mot de mänskliga rättigheterna. Den senaste rapporterar om missdåd i 90 länder där Västsahara är ett av de tydligaste exemplen. I Västsahara rapporteras det om ett ständigt förtryck där dagliga omotiverade gripningar, försvinnanden och sexuellt våld hör till vanligheterna. Under 2018 har det inträffat många incidenter i Västsahara. I rapporten har flera fall dokumenterats som visar på systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna, framförallt brott mot yttrandefriheten och föreningsfriheten. Det är i alla förekommande fall minoriteten västsaharier som fått utstå kränkningarna. Flera stora sammankomster hindrades också under det gånga året. Dessa sammankomster syftade till att åskådliggöra västsahariernas rätt till självstyre, mänskliga rättigheter och självbestämmande.

Marockansk lag mot åsiktsfrihet


I Marocko finns en lag som innebär att det är förbjudet och straffbart att ifrågasätta Marockos territoriella integritet, som för övrigt är självutnämnd. Denna lag leder ständigt till att de som kritiserar och ifrågasätter Marockos ockupation av Västsahara obönhörligen åtalas och fängslas. Vid flera tillfällen när utländska tv-team och journalister rapporterat om våld och oegentligheter har dessa fängslats utan större utredning och rättegång. I dagsläget sitter ett flertal västerländska journalister fängslade i Marocko. Två av dessa hamnade i fängelse efter att de tagit bilder på en marockansk polisman som utövade våld. När de senare publicerade dessa bilder sökte nämnde polisman upp dem och arresterade dem. Enligt rapporter från HRW sitter de fortfarande fängslade i väntan på rättegång. Tre västsaharier som dömts till fängelse för mord på elva marockanska poliser hungerstrejkade under förra året för missförhållanden i fängelset. Dessa tre dömdes utan tillförlitliga bevis och erkännanden kom under tortyr. Att en stat tar till med hårdhandskar mot brottslingar är inte mycket att orda om men de mänskliga rättigheterna och folkrätten måste alltid följas.

Nya avtal mellan EU och Marocko


Rapporten från HRW belyser att två nya avtal mellan Marocko och EU har förhandlats fram. Den högsta instansen i EU har tidigare fastställt att Marocko inte har suveränitet över Västsahara och därför inte kan använda sig av varor och naturtillgångar från ockuperat område utan de ockuperades tillåtelse. Trots detta har två nya avtalsprocesser startats. Marocko fortsätter å sin sida att försöka påverka internationella aktörer att sanktionera och legitimera deras ockupation. Rapporten om Västsahara och dess framtid är oviss. Dock finns det avgörande processer initierade som kan avgöra detta, en av dessa är de påbörjade fredsförhandlingarna mellan Polisario och Marocko.

Nya avtal mellan EU och Marocko