Emmausrörelsen

Emmausrörelsen startade i Frankrike i anslutning till andra världskrigets slut. Grundaren var en radikal präst vid namn Abbé Pierre.

Emmausrörelsen

Han hade varit med i motståndsrörelsen och aktivt kämpat mot nazisterna. I slutet av 1940-talet låg stora delar av Europa i spillror och det var stor misär med många behövande och fattiga. Abbé Pierre startade en gräsrotsrörelse med människor som hade förlorat allt i kriget och fick även med sig mer priviligierade människor som kände ett stort engagemang och ett behov av att hjälpa de sämre lottade. Tillsammans började de samla in och reparera skadade saker för att sälja dem vidare i en kombination av återvinning och solidaritet. Tanken var att genom att hjälpa andra hjälper man även sig själv att bekämpa såväl nöden som nödens orsaker. Idag har Emmausrörelsen spridit sig till 37 länder och det finns över 350 Emmausgrupper. Inom den internationella rörelsen ligger fokus på att människan ska ha rätt till vatten, hälsa och utbildning. Vidare skall det finnas en etisk finansiering, en internationell migration och det skall drivas en kamp mot människohandel. I Sverige finns ett tiotal Emmausorganisationer som ingår i Emmaus Sverige, riksorganisationen.

Emmaus Stockholm


i Stockholm har Emmausrörelsen två stycken secondhandbutiker. I butikerna finns det mesta men kläder är den dominerande varan. Insamlingen från dessa butiker är till för att stödja och främja för de människor som befinner sig på flykt och de människor som fått sina mänskliga rättigheter kränkta. Organisationen är präglad av det arbete som genom tiderna gjorts för de delar av världen som koloniserats. Länder som kan nämnas är Angola, Namibia, Mocambique och Zimbabwe. Dessa länder är i dag fria så numera koncentreras stödet till Västsahara och de flyktingläger som finns i Algeriet.

Fokus på Västsahara


Emmaus Stockholms främsta fokus idag ligger på Västsaharas rätt till självbestämmande. Västsahara som var Afrikas sista koloni är i dagsläget ockuperat av Marocko. Ockupationen har funnits sedan mitten av 1970-talet och har tvingat mer är hälften av västsaharierna på flykt till Algeriet. Den andra hälften bor kvar under Marockos förtryck i Västsahara och är i behov av bistånd och hjälp. Under flera år har Emmaus Stockholm tillsammans med paraplyorganisationen Praktisk Solidaritet skickat kläder och burkar med makrill till de västsahariska flyktinglägren.

Information och påverkansarbete


Emmaus Stockholm vill se en värld utan orättvisor, förtyck och ockupation. Organisationen driver därför ett aktivt informations- och påverkansarbete i frågor som rör Västsahara. Sverige har en stor makt att påverka övriga EU-länder och därför jobbar Emmaus med att informera och uppmana svenska beslutsfattare att verka för ett fritt Västsahara. Man försöker också påverka politiker och makthavare inom EU att se till att de handelsavtal som upprättas mellan EU och Marocko inte innefattar varor från det ockuperade Västsahara. Idag förekommer, trots domar i EU-domstolen, handel med Marocko där det förekommer varor från Västsahara. Dessa länder som handlar med västsahariska varor via Marocko agerar helt i egenintresse om att ha en bra relation med Marocko före mänskliga rättigheter och folkrätt. Emmaus arbetar även med att få svenska företag att sluta bedriva handel med varor från det ockuperade området.  Varje år Deltar Emmaus Stockholm i Sahara Maraton. Det går av stapeln i de västsahariska flyktinglägren i Algeriet. Syftet med loppet är att få de unga i lägren att inse vikten av rörelse och att utveckla humanitära insatser genom olika program som marknadsförs vid tillfällena. Det är också ett utmärkt sätt att uppmärksamma en av världens längsta konflikter.

Information och påverkansarbete