När man tänker på Afrika tänker dom flesta just på hur varmt det är. Afrika har ett betydligt mer hett klimat än det vi nordbor är vana med. Samtidigt så är Afrika en väldigt fin kontinent som alldeles för få åker och besöker. Afrika kan dock vara en världsdel som många vill besöka, men kanske inte hunnit med eller prioriterat. Dock blir resor till den varma världsdelen mer och mer populärt. Det beror på skillnaden av kultur men också på grund av det varma klimatet. Även många reser till Afrika för att gå på safari eller smaka den goda maten. Sen finns det fördelar då det inte blir någon större jetlag för oss Europeer. Stränderna är också helt fantastiska och mer “orörda” än i andra, mer populära resorter där turister tar över hela strandpartiet.

Afrika så är det väldigt varmt om man jämför med den kyliga temperaturen i norra Europa som vi bor i. Det beror också på vilken del i Afrika man är i, då det är olika temperaturer. Afrika är världens näst största världsdel och det är 800 mil från nordligaste punkten till den sydligaste, vilket gör att det inom Afrika finns flera olika klimatzoner.  Afrika är känt för att vara väldigt torrt, men har även fuktigare delar, i regel desto närmare ekvatorn man kommer. Där runt ekvatorn, är den mest fuktiga delen som kallas tropiska zonen.

Olika klimat – Olika delar

I norra afrika är det som torrast. Där regnar det väldigt lite vilket leder till svårigheter med vatten för befolkningen. I nordväst hittar man saharaöknen som bildats som en konsekvens av atlasbergen, som gör att det inte kommer lika mycket vatten dit. Därför har en öken bildats. I flera delar av just sahara så regnar det endast en gång per år. I de mer centrala delarna är temperaturen lite skönare, på en cirka 30 grader om dagen året om. Samt att det regnar mycket under de så kallade regnperioderna. Här är det naturligtvis mer fuktigt än den norra delen. Denna typ av klimat kallas tropiskt klimat. Den södra delen har ett så kallat subtropiskt klimat. Detta är mer milt och likt det Europeiska klimatet. Detta är något många personer tycker är behagligt och därför hellre väljer att resa till dessa delar av Afrika, för klimatet är bekvämare. Till exempel är Sydafrika ett populärt resemål.

Klimatförändringarna som råder runt om i världen kommer drabba Afrika som störst av alla kontinenter, tror forskarna. Eftersom kontinenten är så fattig, så har de ej resurserna som behövs för att stå emot naturkatastrofer. Dessa naturkatastrofer kommer också att öka i antal och styrka. Då behövs medel för att stå emot och anpassa sig efter att katastroferna skett. Vilket är scenarion Afrika inte klarar av. Naturkatastroferna kan komma att påverka vattentillgång, vilket redan är ett problem. Vilket som i sin tur gör de svårare att odla mat inom länderna. Den blir en ond cirkel som blir svår att stoppa. Det är redan tio-tusentals individer som står utan hem efter svåra översvämningar, eller flera miljontals människor som är i akut behov av vatten i Afrika. Klimatförändringarna kommer bara göra situationen sämre.