Afrika är en stor kontinent med en fantastiskt och tyvärr många gånger tragisk historia. Afrika är en kontinent med vitt skilda kulturer, språk, religioner och arv vilket har skapat en dynamisk kontinent och där många andra spelare, utom afrikanerna själva, har påverkat eller avgjort Afrikas öde genom historiens gång.

En kontinent i ständig förändring

Afrika har en lång och gårdagen historia men man vet tyvärr inte så mycket m Afrikas tidiga historia så som man gör med andra delar av världen då det r des varit ett svagt intresse och då man också har kritiserat den forskning som har gjorts då många afrikaner själva menar att man har tolkas Afrikas historia genom Europeiska eller amerikanska ögon. Det man iallafall vet till är att dagen moderna människa ursprungligen kommer från Afrika vilket man tydligt kan se på hittade fynd och annan viktigt dokumentation och forskning.

Ett av Afrikas äldsta och kanske mest välbevarade historia handlar om det forntida Egypten och dess storhet som då var världens centrum för det allra mesta som medicin och mycket annat och som la sin grund för mer än 3100 f.Kr.  Faraonernas tid som härskare tar sakta men säkert slut runt 600f. Kr. av assyrierna som är då duktiga och taktiska krigare som använder sig av järnvapen och epoken efter det brukar kallas för Afrikas järnålder.

Järnet blev snabbt mycket populärt och man producera verktyg, vapen och mycket annat och runtom i Afrika blev järnet nästintill en industri.

En kontinent i ständig förändring

Från 300-talet och framåt så grundades flera olika riken runt om kontinenten och varje del av Afrika hade sitt rike. Stora riken i Västafrika var Maliriket, Ghanariket och Songhairiket. Det kanske största riket var Monomotapariket eller ibland kallat Stora Zimbabwe. Riket grundades på ca 400-talet och blev en stormakt i södra Afrika.

Östafrika hade en unik position då man hade en utbred handel pga. läget till den indiska oceanen. Detta skapade rikedomar och en blomstrande marknad och östra Afrika blev kontinentens kanske viktigaste del. I och med handeln och möten med arabiska och östafrikanska handelsmän så växte det fram en kultur i Östafrika, Swahilikulturen. Swahilikulturen kännetecken var språket swahili och naturligtvis det inslag av olika folkgrupper av människor från främst arabländerna, Persien och naturligtvis Östafrika.

Slaveriet från Afrika började redan för 2000 år sedan och i det antika Romarriket så fanns det redan då många unga människor som hölls som slavar från Afrika. Under 1500-talet började slaveriet igen och då från främst Italien, Portugal och Spanien. Då dessa länder expandera och man hade siktet mot Amerika så behövda man människor som skulle utföra det mest tyngsta arbetet. Slaveriet fortsätta tyvärr sent in på 1900-talet och slaveriet har satt sig prägel på hela Afrika ut flera olika perspektiv som den demografiska.

 Från 1800-talet och fram till idag så har det varit en evig kamp mellan olika folkslag, länder från Europa och andra som har skapat en politisk instabilitet, krig, svält och mycket mer. När européerna fann guldet och ädelstenar så tömde man länder i Afrika på detta. Afrika är en stor kontinent med många länder olika ännu fler folkgrupper. Det är en kontinent som har en hemsk historia men också än väldigt vacker. Idag så är Afrika på uppgång och förhoppningsvis, med världens hjälp så kan man få slut på krig, svält och sjukdomar så att Afrika kan blomma ut till en fantastiska kontinent den faktiskt ät.