Frivillighjälp och partiobunden hjälporganisation

Afrikagrupperna bygger sitt arbete på frivillighet, religiöst oberoende och partipolitisk obundenhet.

Frivillighjälp och partiobunden hjälporganisation

Det är en solidaritetsorganisation med en vision om en rättvis och bättre värld där alla omfattas av de mänskliga rättigheterna. Organisationen kommer ur de solidaritetsrörelser som uppstod och frodades i Sverige under sextiotalet och de ger stöd åt såväl befrielseorganisationerna i hela Afrika och den stora kampen mot apartheid i Sydafrika. Tillsammans med olika partnerorganisationer i södra Afrika har Afrikagrupperna varit en viktig stödorganisation och kämpat för mänskliga rättigheter i drygt 40 år.

Kamp mot kolonialism


I slutet av 1960-talet var det flera olika solidaritetsgrupper som ägnade sig åt stöd till de länder som låg under kolonialismen i Afrika. Dessa gick samman och bildade ett nätverk för att slutligen skapa en riksorganisation för kampen mot kolonialism. I början stöttade man främst frihetskampen i de portugisiska kolonierna i Cap Verde, Mocambique och Angola men senare utökades stödet till en kamp mot apartheid i Sydafrika, Zimbabwe och Namibia. Förutom att samla in pengar till bistånd, i form av sjukvårdsmateriel och förnödenheter arbetade Afrikagrupperna aktivt med att sprida kunskap om befrielseorganisationer samt att skapa opinion mot förtrycket av människor i Afrika.

Stöd till ANC och arbetet mot apartheid


I kampen mot apartheid under 80-talet var Afrikagrupperna en av de främsta organisationerna som tog strid utanför Afrika och den drivande organisationen i ISAK, Isolera Sydafrikakommittén. Det var även via Afrikagrupperna som Sida kunde kanalisera sin hjälp till ANC före 1994. Allt eftersom att länderna i Afrika blev självständiga har stödet till befrielseorganisationerna omvandlats till en form av utvecklande samarbete istället.  Det stöd som Afrikagrupperna bistått med har inte bara varit av ekonomisk- och materiell hjälp utan de har fungerat som ett nav för de tusentals svenskar som åkt till Afrika som frivilligarbetare i syfte att hjälpa till. Läkare, sjukvårdare, lärare, snickare och arkitekter är några av de yrkesgrupper som aktivt hjälpt till med att göra livet bättre för afrikanerna.

Hälso- och sjukvård i Mocambique och Angola


SMI och SWAPO arbetet i Mocambique och Angola, gick i stora drag ut på att utveckla och etablera en förbättrad hälso- och sjukvård i de båda länderna. I Mocambique låg fokus på att säkerställa en bättre förlossnings- och mödravård med hjälp av såväl bistånd i form av kompetens och lärare, vars uppgifter var att överföra kunskap till lokalbefolkningen. I Angola kraftsamlades arbetet till att stärka sjukvården i de stora flyktingläger som etablerats i Kwanza-Sul provinsen. Efterhand övergick arbetet i ett mer betydande materielstöd.

Fokus flyttas från stater och myndigheter


Efter millennieskiftet har Afrikagruppernas stöd till stater och olika myndigheter avvecklats. Istället har fokus flyttats över mot hur man på bästa sätt kan bistå och hjälpa den civila befolkningen. I Afrika finns många hjälporganisationer i bland annat Angola, Zimbabwe, Sydafrika och Namibia. Afrikagrupperna stödjer aktivt ett trettiotal av dessa. Afrikagrupperna anser att det är mycket viktigt med ett starkt civilt samhälle för att få ett land att fungera. Det civila samhället behöver inte vara en motpol till en stark stat utan en nödvändig faktor för att få landet att fungera på ett optimalt sätt. Detta gäller såväl i Sverige som i ett afrikanskt land.

Fokus flyttas från stater och myndigheter