Malmö

Våren 2011 nystartade Malmögruppen inom Nätverket för ett fritt Västsahara. Vi planerar bland annat ett mediautbyte med unga i ockuperat område, deltagande i solidaritetsloppet Sahara Marathon i flyktinglägren samt en informationskampanj om problematiken kring EU:s samarbete med Marocko.

Vi välkomnar dig som vill engagera dig för ett fritt Västsahara!

/Malmögruppen

malmo@frittvastsahara.nu

Fakta

Västsahara är ockuperat av Marocko sedan 1975. Ockupationen strider mot internationell rätt och enligt FN är Västsahara Afrikas sista koloni. När Marocko invaderade Västsahara 1975 flydde en stor del av befolkningen till Algeriet där de upprättade flyktingläger. Där bor än idag 170 000 västsaharier. De västsaharier som lever i det ockuperade landet utsätts ständigt för förföljelse, diskriminering och förtryck.Marocko har byggt en 220 mil lång mur - "skammen mur" - genom hela Västsahara. Muren delar Västsahara, och det västsahariska folket. Det västsahariska folket har fört en fredlig kamp mot den marockanska ockupationsmakten sedan 1991. Nätverket för ett fritt Västsahara är öppet för alla som ställer sig bakom det västsahariska folkets kamp för frihet och mot den marockanska ockupationen. Slut upp i kampen för att Afrikas sista koloni, Västsahara, ska befrias!