Göteborg

I början av 2006 började förberedelserna inför Nätverkets utropande. Vi var en grupp i Göteborg som kände att vi ville uppmärksamma Västsaharafrågan och ville skapa en egen plattform att arbeta utifrån. Den 27:e februari, exakt 30 år efter att den västsahariska staten bildades, höll vi en manifestation på Järntorget där vi stolt utropade Nätverket för ett fritt Västsahara. Efter tal och eldshow fortsatte kvällen med tårta.

Sedan dess har vi främst fokuserat på utåtriktad verksamhet, eftersom många inte känner till Västsahara. Vi har deltagit på festivaler, hållit föreläsningar på skolor och anordnat aktiviteter på stan.

Tanken med Nätverket är att det ska vara lätt att engagera sig och att man själv väljer vad och hur mycket man vill göra. Alla idéer på aktiviteter och samarbeten är varmt välkomna.

Just nu finns det ingen aktiv grupp i Göteborg då Göteborgsgruppens aktivister spridit sig över landet och världen. Om du är intresserad av att engagera dig i Västsaharafrågan, kontakta gärna Emmaus Björkå, Göteborg: info@emmausbjorka.se

Är du intresserad av att starta upp en grupp i Göteborg, kontakta oss på info@frittvastsahara.nu så hjälper vi till med material och pepp.

Fakta

Västsahara är ockuperat av Marocko sedan 1975. Ockupationen strider mot internationell rätt och enligt FN är Västsahara Afrikas sista koloni. När Marocko invaderade Västsahara 1975 flydde en stor del av befolkningen till Algeriet där de upprättade flyktingläger. Där bor än idag 170 000 västsaharier. De västsaharier som lever i det ockuperade landet utsätts ständigt för förföljelse, diskriminering och förtryck.Marocko har byggt en 220 mil lång mur - "skammen mur" - genom hela Västsahara. Muren delar Västsahara, och det västsahariska folket. Det västsahariska folket har fört en fredlig kamp mot den marockanska ockupationsmakten sedan 1991. Nätverket för ett fritt Västsahara är öppet för alla som ställer sig bakom det västsahariska folkets kamp för frihet och mot den marockanska ockupationen. Slut upp i kampen för att Afrikas sista koloni, Västsahara, ska befrias!