Arbetshelg med nätverket i Åbro

June 11th, 2011 by Elinor

Helgen 11-12 juni har Nätverket för ett fritt Västsaharas Malmögrupp arbetshelg i den skånska storskogen, för att komma igång med sina aktiviteter efter att gruppen nystartat. Under helgen uppdateras hemsidan, en debattartikel bearbetas och pengar för ett utbytesprojekt söks. Gruppen sprudlar av energi och antalet aktiva ökar!

Posted in Uncategorized


(comments are closed).
Fakta

Västsahara är ockuperat av Marocko sedan 1975. Ockupationen strider mot internationell rätt och enligt FN är Västsahara Afrikas sista koloni. När Marocko invaderade Västsahara 1975 flydde en stor del av befolkningen till Algeriet där de upprättade flyktingläger. Där bor än idag 170 000 västsaharier. De västsaharier som lever i det ockuperade landet utsätts ständigt för förföljelse, diskriminering och förtryck.Marocko har byggt en 220 mil lång mur - "skammen mur" - genom hela Västsahara. Muren delar Västsahara, och det västsahariska folket. Det västsahariska folket har fört en fredlig kamp mot den marockanska ockupationsmakten sedan 1991. Nätverket för ett fritt Västsahara är öppet för alla som ställer sig bakom det västsahariska folkets kamp för frihet och mot den marockanska ockupationen. Slut upp i kampen för att Afrikas sista koloni, Västsahara, ska befrias!