Ny plattform

September 3rd, 2009 by Kristin

Efter diskussioner bland medlemmar har vi nu enats om en plattform:

Plattform för Nätverket för ett fritt Västsahara
Nätverket för ett fritt Västsaharas syfte är att verka för att Västsahara ska bli fritt från den marockanska ockupationen.

Eftersom Nätverket för ett fritt Västsahara menar att Marockos ockupation av Västsahara är olaglig anser vi att de handlingar som skett och sker i ockupationens spår måste upphöra. Detta innebär att vi arbetar för, och kräver:
-    Ett stopp på exploateringen av Västsaharas naturresurser
-    Att muren rivs
-    Att Marocko friger alla västsahariska politiska fångar
-    Att övergreppen på den västsahariska befolkningen upphör

Vi vill se en snar upphävning av ockupationen. Vi verkar för erkännande av den västsahariska republiken (SADR) och en folkomröstning som medel för att nå självständighet.

Under tiden fram till självständigheten arbetar vi för, och kräver:
-    Att de västsaharier som lever i flyktinglägren i Algeriet har tillgång till mat, bostäder, utbildning, hälsovård och meningsfulla aktiviteter.

Nätverket för ett fritt Västsahara är öppet för alla som står bakom syftet och kraven. I andra frågor, liksom vilka metoder och strategier som bör användas, kan aktiva i nätverket ha olika åsikter. Detta kan till exempel gälla bojkott av marockanska produkter eller synen på en väpnad kamp av det västsahariska folket.

___________________________________________________________________________

Plattformens formuleringar och krav kan ändras efter att aktiva inom Nätverket för ett fritt Västsahara genom maillistor och hemsidan bjudits in till diskussion. Detta sker då med konsensus. Nätverket för ett fritt Västsaharas huvudsyfte kan inte ändras och alla som deltar i diskussionen ska stå bakom syftet att Västsahara ska bli fritt från den marockanska ockupationen.

Posted in Uncategorized


(comments are closed).
Fakta

Västsahara är ockuperat av Marocko sedan 1975. Ockupationen strider mot internationell rätt och enligt FN är Västsahara Afrikas sista koloni. När Marocko invaderade Västsahara 1975 flydde en stor del av befolkningen till Algeriet där de upprättade flyktingläger. Där bor än idag 170 000 västsaharier. De västsaharier som lever i det ockuperade landet utsätts ständigt för förföljelse, diskriminering och förtryck.Marocko har byggt en 220 mil lång mur - "skammen mur" - genom hela Västsahara. Muren delar Västsahara, och det västsahariska folket. Det västsahariska folket har fört en fredlig kamp mot den marockanska ockupationsmakten sedan 1991. Nätverket för ett fritt Västsahara är öppet för alla som ställer sig bakom det västsahariska folkets kamp för frihet och mot den marockanska ockupationen. Slut upp i kampen för att Afrikas sista koloni, Västsahara, ska befrias!