Tyst manifestation utanför Marockanska statens turistbyrå

June 1st, 2009 by Kristin

turistbyra3_liten.jpg

Med bakbundna händer, igentejpade munnar och blåslagna ansikten manifesterade Nätverket för ett fritt Västsahara utanför Marockanska statens turistbyrå. På så sätt vill vi ge vårt stöd till de västsaharier som utstår förföljelse, misshandel och tortyr för sin kamp för frihet. Vi vill visa att den bild av Marocko turistbyrån förmedlar inte är samma som den verklighet det västsahariska folket lever i.

Efter en timme kom polisen och berättade att den marockanska ambassaden ringt dem och varit stressade över manifestationen. På uppmaning av polisen flyttade vi till andra sidan vägen, fortfarande väl synliga för förbipasserande. Ambassadens personal började därefter dela ut sin information om Marocko, uppenbart störda av vår manifestation.

turistbyra5_liten.jpg

turistbyra8_liten.jpg

turistbyra7_liten.jpg

turistbyra4_liten.jpg

Foto: Sarah Philipson

Posted in manifestation


(comments are closed).
Fakta

Västsahara är ockuperat av Marocko sedan 1975. Ockupationen strider mot internationell rätt och enligt FN är Västsahara Afrikas sista koloni. När Marocko invaderade Västsahara 1975 flydde en stor del av befolkningen till Algeriet där de upprättade flyktingläger. Där bor än idag 170 000 västsaharier. De västsaharier som lever i det ockuperade landet utsätts ständigt för förföljelse, diskriminering och förtryck.Marocko har byggt en 220 mil lång mur - "skammen mur" - genom hela Västsahara. Muren delar Västsahara, och det västsahariska folket. Det västsahariska folket har fört en fredlig kamp mot den marockanska ockupationsmakten sedan 1991. Nätverket för ett fritt Västsahara är öppet för alla som ställer sig bakom det västsahariska folkets kamp för frihet och mot den marockanska ockupationen. Slut upp i kampen för att Afrikas sista koloni, Västsahara, ska befrias!