Rababs mamma misshandlad

May 6th, 2009 by Kristin

Den marockanska regimen straffade Rabab för att hon i Sverige vittnat om regimens övergrepp genom att attackera och misshandla hennes mamma. Följande skrivelse har skickats ut till politiker, organisationer och massmedia.

Marockanska repressalier mot fredspristagares familj
Fatma Amidan misshandlad efter dotterns vittnesmål i Sverige    

Rabab Amidan, ung student och människorättsaktivist från Västsahara, tog nyligen emot Studenternas Internationella Fredspris i Trondheim och har besökt Sverige för att vittna om de brutala övergrepp den marockanska regimen utsätter västsaharier för. De marockanska myndigheterna slår tillbaka – genom att misshandla hennes mor!

För några dagar sedan deltog Rababs mor Fatma Amidan i fredliga demonstrationer för ett fritt Västsahara i den ockuperade huvudstaden El Aaiún. Där blev hon överfallen, förödmjukad och misshandlad av marockansk polis. En av dem, Aziz Anouch, och hans kollegor hotade att arrestera Fatma och att fysiskt skada hennes barn om hon vågar demonstrera igen. Allt tyder på att hon straffades för att Rabab under sin Sverigevistelse vittnat om den marockanska regimens övergrepp.
- Den marockanska regimen försöker sätta press på mig genom att trakassera min familj och mina vänner. Jag har blivit övervakad av marockaner här i Sverige som antagligen rapporterar till regimen i Marocko, säger Rabab.

Den 30:e april, dagen innan demonstrationen, antog FN:s säkerhetsråd en resolution om Västsahara. Där nämns inte det brådskande behovet av att utvidga det nuvarande mandatet till att övervaka situationen för de mänskliga rättigheterna. Detta trots att ett flertal organisationer, däribland Amnesty International och Human Rights Watch, påpekat förekomsten av kränkningar av västsahariernas mänskliga rättigheter. Under starkt tryck från Frankrike valde Säkerhetsrådet att låta bli att utvidga mandatet och vägrar därmed skydd för de västsaharier som lever under marockansk kontroll.

Fatma Amidan är bara en av tusentals västsaharier som drabbas inte bara av det marockanska förtrycket utan också av det internationella samfundets massiva tystnad.

Mot den bakgrunden kräver vi att:
-  Den svenska regeringen uppmanar Marocko att upphöra med sina systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Västsahara och att den svenska regeringen närmare undersöker övergreppen på Fatma Amidan.
- Internationella observatörer och medier får fri tillgång till den ockuperade delen av Västsahara.
-  FN skyddar västsaharierna i det ockuperade området genom MINURSO eller någon annan organisation.

Stockholm den 6 maj 2009
Föreningen Västsahara

Posted in information


(comments are closed).
Fakta

Västsahara är ockuperat av Marocko sedan 1975. Ockupationen strider mot internationell rätt och enligt FN är Västsahara Afrikas sista koloni. När Marocko invaderade Västsahara 1975 flydde en stor del av befolkningen till Algeriet där de upprättade flyktingläger. Där bor än idag 170 000 västsaharier. De västsaharier som lever i det ockuperade landet utsätts ständigt för förföljelse, diskriminering och förtryck.Marocko har byggt en 220 mil lång mur - "skammen mur" - genom hela Västsahara. Muren delar Västsahara, och det västsahariska folket. Det västsahariska folket har fört en fredlig kamp mot den marockanska ockupationsmakten sedan 1991. Nätverket för ett fritt Västsahara är öppet för alla som ställer sig bakom det västsahariska folkets kamp för frihet och mot den marockanska ockupationen. Slut upp i kampen för att Afrikas sista koloni, Västsahara, ska befrias!