EU: undanta Västsahara från avtal med Marocko!

November 4th, 2008 by Kristin

EU förhandlar med Marocko om ett fördjupat partnerskap. Eftersom Marocko – i strid med internationell rätt – betraktar hela Västsahara som marockanskt, kan även Västsahara innefattas i förhandlingarna. Detta utan att det västsahariska folket tillfrågas!

Ett internationellt upprop som kräver att Västsahara exkluderas har initierats av den globala solidaritetsorganisationen Western Sahara Resource Watch, WSRW. Alla organisationer uppmanas skriva under uppropet senaste den 3:e december! För mer info, se http://www.vastsaharaaktionen.se/node/373/

Posted in Uncategorized


(comments are closed).
Fakta

Västsahara är ockuperat av Marocko sedan 1975. Ockupationen strider mot internationell rätt och enligt FN är Västsahara Afrikas sista koloni. När Marocko invaderade Västsahara 1975 flydde en stor del av befolkningen till Algeriet där de upprättade flyktingläger. Där bor än idag 170 000 västsaharier. De västsaharier som lever i det ockuperade landet utsätts ständigt för förföljelse, diskriminering och förtryck.Marocko har byggt en 220 mil lång mur - "skammen mur" - genom hela Västsahara. Muren delar Västsahara, och det västsahariska folket. Det västsahariska folket har fört en fredlig kamp mot den marockanska ockupationsmakten sedan 1991. Nätverket för ett fritt Västsahara är öppet för alla som ställer sig bakom det västsahariska folkets kamp för frihet och mot den marockanska ockupationen. Slut upp i kampen för att Afrikas sista koloni, Västsahara, ska befrias!