För ett fritt Västsahara under ESF

October 11th, 2008 by Kristin

Under årets European Social Forum, som arrangerades i Malmö 17-21 september, erbjöd en rad olika varianter av aktiviteter till stöd för den västsahariska saken. Under invigningen av ESF uppträdde den västsahariska sångerskan Aziza Brahim på stora scenen i Folkets Park. Nätverket för ett fritt Västsahara är stolta över att ha bidragit med ekonomiska medel för att möjliggöra detta celebra besök. Aziza Brahim gjorde senare också en inomhusspelning i Moriskan under forumet.

Kvarnby folkhögskola arrangerade på fredagen ett mindre seminarium om likheter mellan konflikten i Västsahara och den i Palestina. Särskilt inbjudna talare på temat Västsahara var Brahim Mojtar (Polisario Norden) och Annika Edman-Olofsson (Kommittén för Västsaharas kvinnor). I publiken fanns även en representant från Algeriets ambassad i Sverige samt Västsahara-aktivister från bl.a. Sverige, Norge och Spanien. Samma dag ordnades även en workshop i samarbete mellan VästsaharaAktionen, Föreningen Västsahara och spanska ASOC som lockade en stor samling människor till Café Möllan. Workshopen inleddes med en genomgång av historien och den aktuella situationen men följdes upp av en fördjupad diskussion om hur mediatystnaden kan brytas och motiverade till kampanjinsatser.Givetvis fanns Nätverket för ett fritt Västsahara på plats för att under forumets alla dagar sprida information genom samtal och flygbladsutdelning. Nätverkets arbete inriktades i synnerhet på att uppmärksamma forumets besökare på att europeiska skattepengar används för att bekosta ockupationen av Västsahara. Detta gjordes dels genom en namninsamling mot EUs ekonomiska stöd till Marocko samt genom att volontärer patrullerade stadskärnan med plakat på rygg och mage. Detta sätt att aktivt söka upp platser som samlade mycket människor visade sig vara ett lyckosamt sätt att vinna folka uppmärksamhet och många namnunderskrifter samlades in.  

Under den stora demonstrationen som hölls på lördagen representerades Västsahara av ett eget block som utgjorde en del av det större blocket för ”Internationell solidaritet”.

demoesf.JPG

Text och foto: Pernilla Lundmark

Posted in evenemang


(comments are closed).
Fakta

Västsahara är ockuperat av Marocko sedan 1975. Ockupationen strider mot internationell rätt och enligt FN är Västsahara Afrikas sista koloni. När Marocko invaderade Västsahara 1975 flydde en stor del av befolkningen till Algeriet där de upprättade flyktingläger. Där bor än idag 170 000 västsaharier. De västsaharier som lever i det ockuperade landet utsätts ständigt för förföljelse, diskriminering och förtryck.Marocko har byggt en 220 mil lång mur - "skammen mur" - genom hela Västsahara. Muren delar Västsahara, och det västsahariska folket. Det västsahariska folket har fört en fredlig kamp mot den marockanska ockupationsmakten sedan 1991. Nätverket för ett fritt Västsahara är öppet för alla som ställer sig bakom det västsahariska folkets kamp för frihet och mot den marockanska ockupationen. Slut upp i kampen för att Afrikas sista koloni, Västsahara, ska befrias!