Västsaharakurs

September 6th, 2008 by Kristin

Nu har äntligen Västsaharakursen på Jakobsbergs folkhögskola startat. Kursen sträcker sig över två terminer och fokuserar på Västsahara och flyktingskap. Flera aktiva i Nätverket för ett fritt Västsahara var med och utarbetade kursförslaget.

Eline i Malmögruppen är kursdeltagare och säger:
- Kursen är verkligen inspirerande och kommer att bidra till att sprida kunskap om Västsahara som ringar på vattnet.

Posted in Uncategorized


(comments are closed).
Fakta

Västsahara är ockuperat av Marocko sedan 1975. Ockupationen strider mot internationell rätt och enligt FN är Västsahara Afrikas sista koloni. När Marocko invaderade Västsahara 1975 flydde en stor del av befolkningen till Algeriet där de upprättade flyktingläger. Där bor än idag 170 000 västsaharier. De västsaharier som lever i det ockuperade landet utsätts ständigt för förföljelse, diskriminering och förtryck.Marocko har byggt en 220 mil lång mur - "skammen mur" - genom hela Västsahara. Muren delar Västsahara, och det västsahariska folket. Det västsahariska folket har fört en fredlig kamp mot den marockanska ockupationsmakten sedan 1991. Nätverket för ett fritt Västsahara är öppet för alla som ställer sig bakom det västsahariska folkets kamp för frihet och mot den marockanska ockupationen. Slut upp i kampen för att Afrikas sista koloni, Västsahara, ska befrias!